Εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε εντελώς δωρεάν από όλα τα ποτά Εταιρείας Εμφιαλώσεως “Χισάρ” από πηγή αριθ.7 και “Μάβαρ-2000” Μ.Ε.Π.Ε. Επί τόπου θα έχετε ευκαιρία να διαπραγματευθείτε οι όροι για προμήθεια μεταλλικών νερών, αεριούχων αναψυκτικών και παγωμένου τσάι για το κατάστημά σας.