История

Гр. Хисаря е възникнал през 4 век преди новата ера. Наличието на 22 топли минерални извора с лечебни свойства е наложило построяването на града, който е бил защитен с крепостни стени, дълги 2315м и високи 10м.

Траки, византийци, славяни и българи предават през вековете на възход и разруха славата на целебната вода…

Хисаря е истински град на здравето, който в пределите на крепостната стена заедно със запазените паметници на културата е обявен за археологически резерват.

 

Геология

Хисарската вода се използва от преди 2000 години. 
Това е водата, която са пили императорите!
Водата, която гарантира вашето здраве!

Благодарение на хармонията между химическите елементи в минерална вода Хисар, тя е лесно усвоима от организма и може да се консумира без ограничения! 
За да научите повече, как водата въздейства на вашето здраве, прегледайте секцията Вода за здраве.

Хисарската вода е слабо минерализирана (276 мг/л), с отлични трапезни и вкусови качества.

Анализи

Анализите, представени тук се базират на

СЕРТИФИКАТ №7 /19.07.1999 г.
издаден от МЗ, за водоизточник
Извор №7 в гр. Хисаря

ЕНЕРГИЙНОСТ – 0; pH – 8,9

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ (мг/л)

КАТИОНИ: Na – 62,3; K – 1,04; Ca – 3,4

АНИОНИ: F-5,0; Cl-8,0; SO4-28,8; HCO3-109,8; HSiO3-1,1;

ОБЩА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 276,0 (мг/л)